Pre zdravie krčka maternice

Vynechávanie preventívnych prehliadok obavy z rakoviny nezmierni, návšteva gynekológa áno. Na dobré správy však nemusíte len čakať, môžete sa o ne samy pričiniť.

Podľa štatistík ESMO (European Society for Medical Oncology) karcinóm krčka maternice postihuje predovšetkým mladšie ženy v produktívnom veku a viac ako polovica prípadov karcinómu krčka maternice sa vyskytuje u žien mladších ako 45 rokov. Je štvrtou najbežnejšou rakovinou u žien na celom svete a celosvetovo druhou najčastejšou príčinou úmrtia žien na zhubný nádor. Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných približne 550 nových prípadov ochorenia a asi 200 žien naň každý rok zomiera. Táto smutná štatistika by sa pritom dala zvrátiť. Prvým krokom k zníženiu úmrtnosti žien na rakovinu krčka maternice je prevencia, teda pravidelné návštevy gynekológa na preventívnych prehliadkach a absolvovanie potrebných vyšetrení, ktoré dokážu včas zachytiť prípadný vznikajúci alebo narastajúci problém.

HPV ako súčasť života

„Hlavnou príčinou vzniku rakoviny krčka maternica je perzistujúca infekcia vysoko rizikových typov HPV(human papilloma virus). Vírus infikuje a pri dlhodobom pretrvávaní infekcie poškodzuje bunky slizníc pohlavných orgánov. Dnes vieme, že pomerne vysokú afinitu má aj k sliznici hrtana a avšak nie v tak vysokej príčinnej súvislosti ako je tomu u karcinómu krčka maternice “ vysvetľuje gynekológ, MUDr. Ctirad Mokráš. Počas života sa vírusom HPV infikuje v období od prvej sexuálnej skúsenosti do 45 roku života približne 80 % žien. „K infikovaniu dochádza predovšetkým, ale nie výhradne, pohlavným stykom. Cestou prenosu možu byť aj rôzne iné sexuálne praktiky, no vírusy sa prenášajú v prvom rade kontaktom s kožou. Pozitívnym faktom je, že vo väčšine prípadov ide o prechodný stav a organizmus so správne fungujúcou imunitou je schopný v priebehu 18-24 mesiacov infekciu z tela vylúčiť /eradikovať/, preto niektoré ženy ani nezaznamenajú prítomnosť tejto infekcie. „Treba poznamenať, že vzhľadom k dnešným poznatkom o vzniku ochorenia, prítomnosť vírusovej infekcie v bunkách krčka maternice neznamená ochorenie uvedeného orgánu, ale predstavuje stav zvýšeného rizika“ približuje lekár. Na druhej strane však existuje malá skupina, ktorú podľa údajov Ligy proti rakovine predstavuje približne 10 – 20 % žien, ktorých imunitný systém nie je dostatočne výkonný, prípadne bola infekcia vírusom natoľko masívna, že s ňou telo nezvláda bojovať. Môže preto dochádzať k zmenám na bunkách, ktoré v horizonte niekoľkých rokov môžu prejsť zo štádia prekancerózy do rakoviny krčka maternice.

Dôležitá prevencia

V rámci prevencie ochorení, rakoviny krčka maternice či rakoviny prsníkov sú pravidelné prehliadky u gynekológa nutnosťou. Napriek tomu ich mnoho žien zanedbáva. Každá žena, ktorá absolvovala preventívne vyšetrenie u gynekológa, vie, že jeho súčasťou je aj cytologický odber z krčka maternice. Ide o nebolestivé vyšetrenie, pri ktorom gynekológ zrealizuje odber buniek z krčka maternice špeciálnym odberovým kartáčikom /cytobrusch/. Cytologický ster môže byť zrealizovaný klasickou metódou náterom na sklíčko, alebo ako už dnes mnohé ženy poznajú, modernou metódou LBC/liquid based cytology/, pri ktorej je okrem iných cenných informácii možné zistiť i prítomnosť HPV infekcie.

Cytologické vyšetrenie znížilo výskyt karcinómu krčka maternice o 60 % až 90 % a úmrtnosť žien na toto ochorenie o 90 %. Je to však len skríningové vyšetrenie, nezaručí teda jasnú diagnózu, ale jeho úlohou je podchytenie žien s bunkovou abnormalitou, a je len jednou z tých vyšetrovacích metód, ktorých úlohou je doviesť gynekológa k správnej diagnóze. U žien, ktoré pravidelne absolvujú gynekologické prehliadky má gynekológ pomocou kolposkopického a cytologického vyšetrenia väčšiu pravdepodobnosť zachytiť prekancerózu /dyspláziu/ už v ranom štádiu. Prekancerózami sú označované zmeny na bunkách krčka maternice, v ktorých zatiaľ nedošlo k vzniku nádorového ochorenia /karcinómu/, ale pri cytologickej diagnostike sú odlišnosti už viditeľné.

Čo môžu ukázať výsledky cytológie?

V cytologickom laboratóriu sú cytologické stery spracované a špecialistami vyšetrené. Rozdelené sú do kategórií, ktoré majú pre gynekológa zásadný význam, pretože sú základom jeho klinickej úvahy, na základe ktorej doporučuje interval nasledujúcej kontroly.

V prípade normálneho cytologického nálezu pacientka pokračuje v jednoročnom screeningovom programe. Pri kategóriách, keď sa v cytologickom obraze zistia atypické bunky nejasného pôvodu –ASCUS, alebo ide o bunky LSIL- dyspláziu s nízkym rizikom vzniku karcinómu, doporučuje sa vykonať kontrolný cytologický ster s časovým odstupom 4-6 mesiacov.

Ak je v cytologickom náleze HSIL a ASC-H – dysplázia s vysokým rizikom vzniku karcinómu, je potrebné ďalšie vyšetrenie špecialistom – expertným kolposkopistom.

Obdobie čakania

Podľa MUDr. Ctirada Mokráša sa v prípadoch, ako sú vyššie uvedené, volí stratégiu „watchful waiting“, teda vyčkávanie a sledovanie v priebehu ďalších štyroch až šiestich mesiacov. Po zvolenom období vykoná ďalší kontrolný ster. Čas medzi prvým a kontrolným sterom je pre väčšinu žien psychicky náročný. Pritom výsledok ďalšieho steru môže ukázať, že šlo len o dočasný problém. Pacientka však nemusí len pasívne vyčkávať. Môže konať tak, aby zvýšila pravdepodobnosť negatívneho výsledku v kontrolnom stere. Ak predpokladáme, alebo máme potvrdenú prítomnosť HPV infekcie , je veľmi vhodné využiť toto obdobie „inteligentným“ čakaním a na podporu zlepšenia cytologických nálezov typu ASCUS alebo LSIL môže pacientka použiť vaginálny gél DeflaGyn®.

V observačnej, neitervenčnej štúdii uskutočnenej na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni , bolo zahrnutých do analýzy celkovo 307 žien. 186 žien malo nález ASC-US a ASC-H a 119 žien malo nález LSIL a HSIL . Spontánna remisia (normalizácia nálezu) u žien bez terapie s nálezom (ASC-US, ASC-H) bola 6 % a 11 % u žien s nálezom ( LSIL a HSIL). V skupine s použitím vaginálneho gélu DeflaGyn® došlo k spontánnej remisii u 77% pacientiek s nálezom (ASC-US, ASC-H) a u 71 % pacientiek s nálezom ( LSIL a HSIL) v období čakania na kontrolný ster.

Ide o klinicky overený účinný vaginálny gél, ktorý napomáha spontánnej normalizácii nálezu na krčku maternice vďaka obsahu vysoko dispergovaného oxidu kremičitého a antioxidačne pôsobiacej zložky Deflamin® (biologicky aktívny selén, patentovaná kombinácia seleničitanu sodného a kyseliny citrónovej).

Účinkuje v troch krokoch. V prvom na seba naviaže patogény (vírusy, baktérie, kvasinky a zvyšky buniek) z povrchu krčka maternice, v druhom zabráni patogénom v šírení v krčku a pošve a v treťom pôsobí ako mohutná antioxidačná ochrana, ktorá škodlivé patogény neutralizuje. Následne dôjde k ich vylúčeniu z pošvy von.Využitím tohto vaginálneho gélu sa zvyšuje šanca na lepšie výsledky ďalšieho kontrolného cytologického steru u gynekológa, ktorého sa ženy často obávajú, pretože majú pocit, že ho nemôžu ovplyvniť. Vďaka jeho použitiu sa upravujú podmienky smerujúce k zlepšeniu cytologického nálezu.

Výskum:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27761030

Naše produkty

Adresa

Exeltis Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská Republika