Produktové informácie pre odbornú verejnosť

Ak ste osoba oprávnená na predpisovanie a vydávanie liekových produktov, prečítajte si informácie o našich produktoch.

V zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov možno niektoré kategórie informácií o liekových produktoch, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, poskytovať len osobám, ktoré sú oprávnené na predpisovanie a vydávanie liekových produktov, tzv. zástupcom odbornej verejnosti (napr. lekári a lekárnici). Nakoľko výdaj liekových produktov uvedených na nasledujúcich stránkach je viazaný na lekársky predpis, na prístup na tieto stránky sú oprávnení len zástupcovia odbornej verejnosti. Naopak, laická verejnosť je z prístupu na dané stránky vylúčená. Nižšie uvedeným tlačidlom potvrdzujete Vašu príslušnosť k odbornej verejnosti ako aj správnosť a pravdivosť tohto potvrdenia.

DIENORETTE 2018 3D

Zlynda®

Unikátne zloženie s obsahom 4 mg drospirenónu
Preukázaná účinnosť 7,15
0.73 PEARLOV INDEX

 1.  Určená pre ŠIROKÉ SPEKTRUM UŽÍVATELIEK vrátane adolescentiek (6-9)
 2. ANTIKONCEPČNÁ ÚČINNOSŤ s PI 0.73 (7, 15)
 3. 0 TROMBOEMBOLICKÝCH PRÍHOD Pri viac ako 20 000 cykloch (6-9)
 4. VYHOVUJÚCA kontrola cyklu (5-9)
 5. NEUTRÁLNY EFEKT NA TK u normotenzných žien a pozitívny efekt u žien s hraničnou hypertenziou. (6, 7, 8)
 6. BEZPEČNÁ pre dojčiace ženy -môže sa použiť počas dojčenia (13, 15)
 7. Priemerné hladiny estradiolu v rozmedzí účinku šetriaceho KOSTNÚ HMOTU (10)
 8. Neutrálny účinok na HMOTNOSŤ (6, 7, 14)
 9. NÍZKA systémová expozícia hormónu (12, 15)
 10. BEZ VPLYVU na hemostatické parametre (11)

Referencie:

 1. Krattenmacher R. Drospirenone: pharmacology and pharmacokinetics of a uniqueprogestogen. Contraception. 2000 Jul;62(1):29-38. doi: 10.1016/s0010-7824(00)00133-5;
 2. Rapkin A, Winer S. Drospirenone: a novelprogestin. Expert OpinPharmacother 2007; 8(7):989-999.;
 3. Regidor PA. Theclinicalrelevance of progestogens in hormonalcontraception: Present status and futuredevelopments. Oncotarget. 2018 Oct 2;9(77):34628-34638. doi: 10.18632/oncotarget.eCollection 2018 Oct 2.;
 4. Duijkers IJM, Heger-Mahn D, Drouin D, Colli E, Skouby S. Maintenance of ovulationinhibitionwith a new progestogen-onlypillcontainingdrospirenoneafterscheduled 24-h delays in pillintake. Contraception. 2016 Apr;93(4):303-309. doi: 10.1016/j.contraception.2015.12.007.;
 5. Palacios S, Colli E, Regidor PA. A multicenter, double-blind, randomized trial on thebleeding pro_le of a drospirenone-onlypill 4 mg over ninecycles in comparison with desogestrel 0.075 mg. ArchGynecolObstet. 2019 Dec;300(6):1805-1812. doi: 10.1007/s00404-019-05340-4.;
 6. Archer D, et al. Drospirenone-only oral contraceptive: resultsfrom a multicenternoncomparative trial of e_cacy, safety and tolerability. Contracetion 2015; november;92(5):439-444. doi: 10.1016/j.contraception.2015.07.014;
 7. Palacios S, Colli E, Regidor PA. Multicenter, phase III trials on thecontraceptivee_cacy, tolerability and safety of a new drospirenone-onlypill. ActaObstetGynecolScand 2019. https://doi.org/10.1111/aogs.13688.;
 8. Kimble T, Burke A, Barnhart K, Colli E, Archer D, Westho_ C. A 1-year Prospective, OPEN-label, multicenter, Phase 3 trial on thecontraceptivee_cacy and safety of a progesterone-onlypilldrospirenone 4 mg amongwomenliving in the USA. ContraceptionX. Volume 2, 2020, 100020, ISSN 2590-1516, https://doi.org/10.1016/j.conx.2020.100020. Acceptedforpublication.;
 9. Apter D, Enrico E, GemzellDanielsson K, Klaus Peters K. Multicenter, open-label trial to assessthesafety and tolerability of drospirenone 4.0 mg over 6 cycles in femaleadolescents, with a 7-cycle extensionphase. Presented at: 19th FIGIJ WorldCongress of Paediatric and Adolescent Gynecology, Melbourne, VIC, 2019; 176.;
 10. Hadji, P., Colli, E. & Regidor, P. Bone health in estrogen-freecontraception. OsteoporosInt 30, 2391–2400 (2019). https://doi.org/10.1007/s00198 -019-05103-6;
 11. Regidor PA, Colli E, Schindler AE. Drospirenone as estrogen-freepill and hemostasis: coagulatory study resultscomparing a novel 4 mg formulation in a 24 + 4 cyclewithdesogestrel 75 _g per day. GynecolEndocrinol. 2016 Sep;32(9):749-751.https://doi.org/10.3109/09513590.2016.1161743;
 12. Richter WH, Koytchev R, Kirkov V, Merki G, Colli E, Regidor PA. Comparativepharmacokineticestimates of drospirenonealone and in combinationswithethinylestradiolafter single and repeated oral administration in healthyfemales. Contraception. 2019 nov 21. pii: S0010-7824(19)30439-1. DOI: 10.1016/j.contraception.2019.10.005;
 13. León Farma. CF111/107. Openlabel, non-comparative, single centre study to evaluatethe transfer of Drospirenone to breastmilkafterreachingsteady state upon oral administration of LF 111 in healthylactatingfemalevolunteers. 05 January 2015.;
 14. Duijkers IJ, Heger-Mahn D, Drouin D, Skouby S. A randomised study comparingthee_ect on ovarianactivity of a progestogen-onlypill (POP) containingdesogestrel and a new POP containingdrospirenone in a 24/4 regimen. Eur J ContraceptReprodHealthCare 2015;20:419–27.;
 15. Súhrn charakteristických vlastností lieku Zlynda 4 mg filmom obalené tablety, posledná revízia textu 12/2019, www. sukl.sk

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-lieku?page_id=386&lie_id=3036D

 


 

DIENORETTE 2018 3D

Dienorette

Dienorette je antikoncepcia indikovaná na liečbu mierneho a stredne závažného akné. Jedna biela tabletka obsahuje 0,03mg EE/2mg dienogest.

 

 • vysoká spoľahlivosť (PI 0,14)1
 • pravidelná a menej bolestivá menštruácia2
 • nízka dávka estrogénu (0,03mg EE)2
 • liečba akné1

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

 


KARHLA 3D

KarHla

KarHla je nízkodávková antikoncepcia s antimineralokortikoidným a antiandro-génnym pôsobením. Jedna žltá tabletka obsahuje 0,03mg EE/3mg drospirenón. 

 

 • vysoká spoľahlivosť (PI 0,31)1
 • pravidelná a menej bolestivá menštruácia2
 • redukcia príznakov spojených s retenciou vody:
  • hmotnostný prírastok
  • napätie brucha
  • citlivosť prsníkov
  • znižovanie tvorby edémov3
 • nízka dávka estrogénu (0,03mg EE)2

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

 


LUNYTTA 3D

Lunytta

Lunytta je veľmi nízkodávková antikoncepcia s antimineralokortikoidným a antiandrogénnym pôsobením. Jedna ružová tabletka obsahuje 0,02mg EE/3mg drospirenón.

 

 • vysoká spoľahlivosť (PI 0,31)1
 • pravidelná a menej bolestivá menštruácia2
 • redukcia príznakov spojených s retenciou vody:
  • hmotnostný prírastok
  • napätie brucha
  • citlivosť prsníkov
  • znižovanie tvorby edémov3
 • veľmi nízka dávka estrogénu (0,02mg EE)2

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

 


KARHLEIGHT 1x21 3D

KarHleight

KarHleight je prvá 28-tabletová antikoncepcia s obsahom drospirenónu v režime 21+7. Je to nízkodávková antikoncepcia s antimineralokor-tikoidným a antiandrogénnym pôsobením. Jedna žltá tabletka obsahuje 0,03mg EE/3mg drospirenón, biela tableta je bez obsahu hormónov (placebo tableta). 

 

 • Odstránenie neistoty z možnosti otehotnenia – každý deň užíva tabletku, každý deň je chránená.
 • Užívanie antikoncepcie s drospirenónom môže viesť k miernemu poklesu telesnej hmotnosti 1.
 • Antiandrogénny účinok drospirenónu môže pozitívne vplývať na liečbu acnevulgaris a ostatné kožné problémy 1,2.
 • Skvelá cena antikoncepcie s obsahom drospirenónu.

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

 


DESIRETT 3D

Desirett

Desirett je čisto gestagénová antikoncepcia s obsahom dezogestrelu. Desirett na rozdiel od bežných minitabliet má kontraceptívny účinok dosiahnutý primárne inhibíciou ovulácie. Každá biela filmom obalená tableta obsahuje 75 mikrogramov dezogestrelu. 

 

 • Každá biela filmom obalená tableta obsahuje 75 mikrogramov dezogestrelu.
 • Desirett môžu užívať ženy, ktoré nesmú alebo nechcú užívať estrogény a dojčiace ženy.
 • Neobsahuje estrogén

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

 


GEFEMIN 3D

Gefemin

Gefemin je ultra nízkodávkovaná kombinovaná antikoncepcia v dávkovacom režime 24+4. 

 

 • Gefemin obsahuje 24 žltých, aktívnych tabliet s obsahom 0,060 mg gestodén /0,015 mg EE.
 • 4 biele tablety sú placebo.
 • Gefemin je určený pacientkam pri potrebe čo najnižšej dávky estrogénu.

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

 

leverette – lejdy.sk

Leverette

Leverette je kombinovaná hormonálna antikoncepcia s obsahom 0,15 mg levonorgestrel /0,03 mg EE. 

 

 • Obsahuje 21 žltých aktívnych tabliet a 7 bielych placebo tabliet.
 • Každodenný užívací režim bez pauzy v užívaní podporuje zlepšenie kompliance pacientky.
 • Maximálna odporučená cena v lekárni je 4,30 Eur s DPH za cyklus.

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

 

levonille – lejdy.sk

Levonille

Levonille je kombinovaná hormonálna antikoncepcia s obsahom 0,10 mg levonorgestrel / 0,02 mg EE.

 

 • Obsahuje 21 ružových aktívnych tabliet a 7 bielych placebo tabliet.
 • Každodenný užívací režim bez pauzy v užívaní podporuje zlepšenie kompliance pacientky.

Pred predpisom lieku sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

 

Naše produkty

Adresa

Exeltis Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
Slovenská Republika